XXVIII HARCERSKI RAJD JESIENNY „GRANICZNYM SZLAKIEM”

            W dniach 7 i 8 października Komenda Hufca we współpracy z władzami lokalnymi oraz Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu, 10 Brygadą Logistyczną w Opolu, Komendą Powiatową Policji oraz Państwową Strażą Pożarną w Głubczycach zorganizowała dwudniowy rajd harcerski. Celem imprezy była promocja walorów turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu głubczyckiego oraz doskonalenie technik harcerskich.

            Rajd rozpoczął się w piątek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach, skąd wszystkie przybyłe drużyny wyruszyły na spotkanie z zaproszonymi gośćmi i Radą Przyjaciół Harcerstwa, które odbyło się w Firmie Galmet. Po udanym spotkaniu harcerzy przewieziono do Szkoły Podstawowej w Zopowy, gdzie zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem. Kolejnym punktem rajdu był przejazd do szkoły w Pietrowicach. Po zakwaterowaniu drużyny wzięły udział w grach terenowych budzących jak zawsze najwięcej entuzjazmu. Pierwszy dzień rajdu zakończono uroczystym ogniskiem.

            Następnego dnia drużyny musiały wykazać się znajomością technik harcerskich i wiedzą ogólną podczas biegu patrolowego. Każdy patrol musiał zaliczyć pięć punktów kontrolnych. Wiedza oraz umiejętności DH Zawisza Czarny zostały nagrodzone pucharem Komendanta Policji w Głubczycach wręczonym podczas uroczystego apelu końcowego.

 
22314688
22558844